Towarzystwo Przyjaciół KUL Stypendia TP KUL rozdane!
Aktualności

Stypendia TP KUL rozdane!

20 listopada 2019

Towarzystwo Przyjaciół KUL od 2015 roku jest fundatorem stypendiów dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku akademickim 2019/2020 do tego grona dołączyło 15 osób, studiujących na różnych kierunkach na 5 wydziałach KUL. 7 osób to beneficjenci programu Startuj z TP KUL, przeznaczonego dla tych, którzy swoje pierwsze studia rozpoczynają na naszej Uczelni. By wesprzeć studentów szczególnie zaangażowanych na rzecz Uniwersytetu powstał program Działaj z TP KUL. Stypendium to honoruje osoby wspierające Uczelnię na wielu płaszczyznach: organizacji wydarzeń naukowych, konkursów, warsztatów, promocji studiów, działań artystycznych i sportowych. W ramach tego stypendium przyznawane są również wyróżnienia dla członków Chóru Akademickiego KUL.

Tegoroczni stypendyści Działaj z TP KUL to młodzi ludzie mogący poszczycić się wieloma aktywnościami na licznych polach – począwszy od sukcesów sportowych, aż po zaangażowanie na rzecz swoich niepełnosprawnych kolegów. Nie obca im jest także działalność dziennikarska czy włączanie się w życie Duszpasterstwa Akademickiego KUL. Reprezentują Uniwersytet na licznych konferencjach i targach – są prawdziwą dumą swoich wydziałów.

Ci, którzy zostali włączeni w program Startuj z TP KUL mają przed sobą rok akademicki wypełniony poznawaniem Uniwersytetu i Lublina, ale także odkrywaniem nowych możliwości jakie daje ten kolejny etap w życiu – studia. Chcemy im w tym pomóc, dlatego przygotowaliśmy program szkoleń i warsztatów, dzięki którym będą umacniać swoje relacje i zdobywać nowe kompetencje.

Uroczyste wręczenie decyzji stypendialnych było dla Laureatów szansą na spotkanie z Prezesem Zarządu Głównego TP KUL ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim, Rektorem KUL, przedstawicielami Zarządu TP KUL oraz władz wydziałów na których kształcą się Stypendyści.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!