Towarzystwo Przyjaciół KUL Podcast TPKUL
Bez kategorii

Podcast TPKUL

18 marca 2020

Nieustannie staramy się dokumentować historię naszej Uczelni i Towarzystwa Przyjaciół KUL. Słuchamy opowieści, rejestrujemy – i staramy się zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do wsłuchiwania się w przygotowane materiały i dzielenia się nimi.


 

s. Kinga Lewicka SJK
S. Kinga mieszkająca obecnie w Windsor w Kanadzie wspomina trudne czasy studiów na lubelskim Uniwersytecie, pracę w Żeńskim Domu Studenckim na Poczekajce, a także swoje spotkania z ks. Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II.

 

 

Franciszek Berdzikowski
Pan Franciszek przez wiele lat troszczył się o Oddział Towarzystwa Przyjaciół KUL w Zamościu – nam opowiedział o trudach swojego zaangażowania, a także o tym, co jest najważniejsze.

 

 

Wojciech Czepczyński
O latach swoich studiów na KUL, a także o związanych z tym perypetiach opowiada Pan Wojciech jeden z Laureatów konkursu “Moja Uczelnia”.